Dotacje unijne dla studentów

Dotacje unijne to szansa nie tylko dla przedsiębiorców czy rolników. To także spory potencjał pomocy materialnej dla studentów. W jaki sposób młodzi ludzie mogą ubiegać się o środki pozyskane z funduszy europejskich? Na jaką pomoc mogą liczyć?

Dofinansowania unijne na kursy i szkolenia, studia czy naukę języków obcych to tylko garstka tego co do zaoferowania ma nam potencjał pomocy płynącej z Unii Europejskiej. Chcesz się uczyć, ale nie stać Cię na to? Nie zamykaj przed sobą drogi kariery – walcz o swoje, walcz o siebie!Jedną z form pomocy studentom oraz absolwentom szkół średnich jest finansowanie ich edukacji. O opłacenie lub choćby częściowe dofinansowanie studiów mogą starać się tylko najlepsi. Najbardziej popularną formą pomocy są stypendia. Wśród nich wspomnieć należy stypendia naukowe (dla osób szczególnie uzdolnionych), ale i stypendia socjalne (dla studentów z rodzin biednych oraz studentów pochodzących z obszarów wiejskich).

Kolejna forma dofinansowania unijnego to studia podyplomowe. Pracodawcy korzystając ze środków finansowych oferowanych przez Unię Europejską sponsorują dalszą edukację swoich pracowników. Ten typ dotacji cieszy się w naszym kraju coraz większą popularnością. Nic w tym dziwnego. Na rynku brakuje specjalistów w określonych dziedzinach a pracodawcy nie chcą rezygnować ze sprawdzonej kadry, której brak jednak przygotowania merytorycznego czy praktycznego w danej branży. W takiej sytuacji decydują się oni na podnoszenie kwalifikacji starych pracowników poprzez edukację ich na studiach podyplomowych. Warunkiem pozyskania dotacji na doszkalanie pracowników jest przedstawienie odpowiedniej i przekonywującej dla komisji dotacyjnej aplikacji.

Szkolenia, kursy, warsztaty – następny typ unijnej pomocy w sferze edukacji i nauki. Z tego rodzaju dofinansowań mogą korzystać między innymi bezrobotni. Osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy mogą liczyć na pomoc doradców zawodowych. Dzięki nim dowiedzą się jaka forma szkolenia będzie dla nich najbardziej korzystna. Dofinansowanie kursów dla bezrobotnych to szansa nie tylko dla osób długotrwale pozostających bez pracy ale także absolwentów szkół wyższych czy studentów studiów niestacjonarnych bądź wieczorowych.

 

(Visited 883 times, 1 visits today)