Jak otrzymać dotację unijną?

Odpowiedź na pytanie jak otrzymać dotację unijną nie jest jednoznaczna. Droga do niej jest dość długa i złożona z różnych elementów. Jednak na pewno warto starać się o jej uzyskanie.

Dofinansowania unijne wypłacane są co prawda w formie refundacji, ale mogą one stanowić naprawdę znaczny procent inwestycji. W związku z tym po pozytywnej ocenie projektu i otrzymaniu decyzji, że dotacja została przyznana można na przykład zaciągnąć kredyt bez niepokoju o brak środków na jego spłacenie. Natomiast zanim będzie można się spodziewać decyzji o przyznanym dofinansowaniu trzeba odpowiednio przedstawić planowany projekt. Należy zacząć od sprawdzenia w cele którego programu unijnego wpisuje się inwestycja. Każdy z programów jest dodatkowo podzielony na działania. Oczywiście należy wybrać jedno z nich. Kolejny krok to dokładne zapoznanie się z wytycznymi. Aby starać się o dotację wnioskodawca i projekt muszą spełniać wszystkie wymagane kryteria. W końcu można zabrać się za opisywanie projektu. W tym celu trzeba pobrać z odpowiedniej strony internetowej wzór wniosku i instrukcję jego wypełniania. Przedsięwzięcie powinno być opisane w sposób rzeczowy i konkretny. Należy szczególnie podkreślić wysoko oceniane cele projektu. Poza tym ważne jest aby wszystkie założenia były realne i możliwe do zrealizowania. Szczególnie warto zwrócić na to uwagę podczas opracowywania biznes planu, jednego z niezbędnych załączników do wniosku o dofinasowanie. Powinna tam być uwzględniona prognoza finansowa na najbliższe kilka lat. W biznes planie trzeba także wyszczególnić sposób finansowania projektu do czasu otrzymania dotacji. Jeżeli wnioskodawca będzie zaciągał kredyt warto wybrać bank od razu. Współpraca banku podczas sporządzania biznes planu może okazać się niezbędna. Powinien udzielić on wszelkich informacji dotyczących kosztów kredytu i sposobu jego wypłacania oraz spłacania. Potrzebna będzie również promesa kredytowa, kolejny załącznik do wniosku. Zresztą jest ich zwykle znacznie więcej i żadnego nie może brakować. Trzeba to uwzględnić sprawdzając termin składania wniosków.

Ponieważ przygotowanie całej dokumentacji aplikacyjnej i dopilnowanie wszystkich formalności bywa kłopotliwe dla osób, które nigdy się tym nie zajmowały korzystają często z usług firm konsultingowych. Mogą one zająć się właściwie wszystkim – poczynając na zidentyfikowaniu programu i działania adekwatnego do projektu, na rozliczeniu dotacji kończąc. Sposób wydatkowania każdej dotacji musi być bowiem odpowiednio udokumentowany. Chodzi przede wszystkim o sprawdzenie czy pieniądze zostały wydane zgodnie z deklarowanymi celami. W razie jakichkolwiek uchybień należy złożyć wyjaśnienia lub nawet zwrócić dotację.

(Visited 73 times, 1 visits today)