Nowoczesne metody nauki czytania dzieci

Czytanie to podstawowa umiejętność potrzebna każdemu człowiekowi do funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Każdego dnia mamy do czynienia z przeróżnymi tekstami, książkami, artykułami w gazetach i na stronach internetowych, komunikatami czy publikacjami. Czytając zyskujemy nowe informacje, kształcimy się i rozwijamy, dlatego naukę czytania dzieci rozpoczynamy obecnie coraz wcześniej – czytać potrafią już nie tylko siedmiolatki, od których dotychczas dopiero w szkole podstawowej zaczynano wymagać znajomości liter, ale już przedszkolaki, a nawet jeszcze młodsze maluchy.

Zdaniem wielu pedagogów naukę czytania warto zacząć jak najwcześniej, nawet już w okresie niemowlęcym.

Metoda nauki czytania niemowląt opracowana przez amerykańskiego fizjoterapeutę Domana to tzw. zabawa w czytanie. Wykorzystywane są w niej duże, białe kartoniki, o wymiarach 10 na 60 cm, na których napisane są wyrazy czcionką w kolorze czerwonym, ponieważ kolor ten pozwoli maluchowi skupić uwagę na tablicy. Kartoniki prezentowane powinny być dziecku w określonych seriach, kilkukrotnie w ciągu dnia, powinny obrazować wyrazy znane dziecku, te z jego najbliższego otoczenia. Bardzo ważna jest systematyczność i atmosfera radości i entuzjazmu podczas nauki, ponadto na dziecko nie wolno wywierać presji, zmuszać go do nauki jeśli nie ma na nią ochoty, popędzać go ani krytykować, by maluch się nie zniechęcił i nie stracił motywacji. Jeśli dziecko nauczy się już rozpoznawać proste, pojedyncze wyrazy, przechodzimy do nauki wyrażeń dwuwyrazowych, a później prostych i coraz bardziej skomplikowanych zdań. W metodzie tej dziecko nie składa literek, by przeczytać wyraz, ale widzi wyraz jako całość – obraz.

Inną często ostatnio stosowaną metodą nauki czytania dzieci jest metoda symultaniczno-sekwencyjna, czyli metoda sylabowa profesor Cieszyńskiej. Metoda daje doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami. Nauka czytania rozpoczyna się od poznania samogłosek ustnych oraz obrazów graficznych liter. Jeśli dziecko opanowało już znajomość samogłosek, wprowadzamy sylaby otwarte, wyrazy dźwiękonaśladowcze, następnie nowe spółgłoski, sylaby zamknięte, całe wyrazy. Ostatni etap to głównie samodzielne czytanie tekstów, jednak przez cały czas bardzo ważna jest rola nauczyciela i technika „zamiany ról”, polegająca na tym, że najpierw my uczymy dziecko, a później ono nas. Metoda sylabowa wyzwala w dzieciach pozytywne nastawienie do czytania, oddziałuje na pamięć słuchową, analizę i syntezę wzrokową a w późniejszym okresie życia ułatwia naukę.

Nowoczesne metody nauki czytania dzieci dają świetne efekty, są lubiane przez maluchy, gdyż traktują one taką naukę jak zabawę, a badania osób pracujących opisanymi metodami pozwalają potwierdzić ich skuteczność. Potwierdzają to również rodzice, zadowoleni i dumni z osiągnięć swoich pociech.

(Visited 124 times, 2 visits today)